Tag: phân biệt cá

Cách phân biệt cá tươi với cá chết

Mang cá: Cá tươi có màu đỏ hồng, dính chặt với hoa khế, không nhớt, không có mùi hôi. Mang cá ươn màu xám, không dính chặt với hoa khế, có nhớt, có mùi hôi. Mắt cá: Cá tươi mắt