Tag: rau xạch

Cách rửa rau an toàn

Chần qua rau rồi nấu cho an toàn: Thạc sĩ Nguyễn Mỹ Linh, bộ môn Rau và Cây gia vị, Viện Nghiên cứu rau quả Việt Nam cho biết, thói quen rửa và chần qua rau rồi mới nấu nhằm